මේ මම @ Facebook

මිතොටමුල්ලේ කුනුකන්ද නාය යයි ----පුවතක්----

හරිත පැහැ තුරු මලින් සරනා
නිලට කෙත්වතු ඈත දිලෙනා
නොමැති මුත් සිපගන්න සොදිනා
මටත් පහලට යන්න සිතුනා

ඉදහිටක මද නල හමායන
තුරුමුදුන් නැති හිසම වේලෙන
යකඩ බෝතල් කුණු දරාගෙන
ලොවට රහසින් කදුළු බේරන

ශේෂ කදු උව දිනෙක සැනෙකින්
පහල ගං මිටියාවත සොයා යන
රුක් මුදුන් සියොතුන් නොදුටු මුත්
මමත් කන්දකි උස්ව වැලපෙන

හීන ඉකිලන දිනෙක සවසක
හීං කෙදිරිලි හඩක් ඇසුනා
පහල ගං මිටියාවත බලන්නට
මටත් මොහොතක් යන්න සිතුනා

0 Comments:

Post a Comment

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...