මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

සිරිමලී........

ඉගනීම පසෙකලා
මොණර කොල සොයන්නට
කොළඹ රට වෙත වැඩිය
ඇගේ නම සිරිමලී.......


මිල මුදල් උපයලා
මව්පියන් රකින්නට
ගෙදර බර කරට ගත්
ඇය ගෙදර දෙවඟනී......


වැව් බැම්මෙ හමුවෙලා
කැදැල්ලක් තනන්නට
දුන් බහට පෙම් කරන
ඇය ඔහුගෙ පෙම්වතී......


කොළඹ රට සැරිසරා
හොරෙන් ගම්දොර අයට
බඹරුන්ව සනසවන
ඇය කොළඹ සමනලී......

තවත් මලකි පරවුනේ....

නිමිත්ත:- රිසනා නෆික් එල්ලා මරා දැමේ..
                                                     (පුවතක්)

කටේ කිරි සුවඳ යන්නට පෙර දිනේ
වහලියක ලෙස නැවට පැටවුනේ
සුවඳ මල් පෙති පොඩි වුනේ
නුඹෙ සුවඳ කෝ... කොහිද සැඟවුනේ......


දුක් කඳුලු සෝ සුසුම් විඳ දිනක අවසනේ
වහලියක් ලෙස රටෙන් පිටවන්න සිදුවුනේ
සොඳුරු හදවතට බැරි බරකි පැටවුනේ
කෙලෙස ඉවසම්ද මේ බර සුවාමිනේ.....


 නොකල වරදක් ඇගේ හිස මතට පැටවුනී
සත් වසක් සිපිරි ගෙයි කඳුලු බත රසවුනී
අලුගෝසු සඹඳ කිම... නුඹේ හද ගල්වුනී
සොඳුරු සියුමැලි මලක් හිරුට පෙර පරවුනී....

විවෘතය

රුදුරු මුරුසන්
වරුසා දහසක් මැද....
ලොවම කැළඹූ
චන්ඩ මාරුත මැද....
සිතම ගිගිරෑ
අකුණු සර මැද....
පමාවී ආ
වසන්තය නුඹ....