මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

ප්‍රේමය......

බලමි
මල්
 දහසක්...

සිබිමි
ඉන් මල්
 සියයක්....

වැළඳගමි
මල් 
දහයක්....

නමුදු

රස විඳිමි
එක් මලක් 
පමනක්....

                                                                                              -----හිතුවක්කාරයා----

ජීවිතය සොයන සකිසඳට.......


පොත් ගුලක් තුල වැද
පොත් පත් එකින් එක ඇද
සොයන්නෙ කිමක් දැයි
කියන් මා සකිසඳ.....

සරසවියෙ තුරුලෙ හිඳ
සිව් වසක් ගෙවා පොත් මැද
මෙතෙක් කල් ඇස නොගැටි 
ජීවිතය සොයනවද.......

මිනිසුන් අතර හිඳ
ගෙවු මුත් දිවිය සුසුම් මැද
පෙනෙන නොපෙනෙන ඉමක හිඳි
ජීවිතය සොයනවද

සොඳුරු අබුවක කාර බැඳ
විසල් මැදුරක දිවි ගෙවන සඳ
ඇසට අසුවන මායිමක නැති
ජීවිතය සොයනවද......

පොත් ගුලක් තුලට වැද
පොත් පත් එකින් එක ඇද
උපන් දා සිට ගෙවූ
ජීවිතය සොයනවද.....

                                                                        ----හිතුවක්කාරයා----

------------

ගමේ සැදෙන පිරිත් කො‍ටුව
නුබ කැටයමින් හැඩ වැඩ උනාදෝ
නුබේ ගෙපැල පිරිත් පැලේ
කැටයම් නැති උනාදෝ.........

පන්සලේ පල්ලියේ බිත්ති මත
නුබේ සිහින සිතුවම් උනාදෝ
නුබේ පැලේ බිත්ති සතර
සිතුවම් නැති උනාදෝ......

මගුල් ගෙයට සාජ්ජයට
නුබ සවියක් උනාදෝ
නුබේ ගෙදර සාජ්ජයට
තනුවක් නැති උනාදෝ......

සමුගෙන යන සැම දන වෙත
නුබෙ කවි කියවුනාදෝ
නුබ සමුගෙන යන මොහොතට
කව්පද නැති උනාදෝ.......

                                       -----හිතුවක්කාරයා-----

ප.ලි:- පුලුවන්නම් මේ කවි පද ටිකට නමක් කියන්නකො යලුවනේ.... මට හොඳ නමක් මතක් වෙන්නෙ නෑ...