මේ මම @ Facebook

ප්‍රේමය......

බලමි
මල්
 දහසක්...

සිබිමි
ඉන් මල්
 සියයක්....

වැළඳගමි
මල් 
දහයක්....

නමුදු

රස විඳිමි
එක් මලක් 
පමනක්....

                                                                                              -----හිතුවක්කාරයා----

5 Comments:

 1. මරැ අදහස. එකක් හරි අත ළඟ තියෙනවනේ. ඒ ගැන හිතලා සැනසෙමු. ජය!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒකනම් ඇත්ත චන්දන අයියේ..... ස්තූතියි මේ පැත්තට ආවට.....

   Delete
 2. මරැ අදහස. එකක් හරි අත ළඟ තියෙනවනේ. ඒ ගැන හිතලා සැනසෙමු. ජය!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒකනම් ඇත්ත චන්දන අයියේ..... ස්තූතියි මේ පැත්තට ආවට.....

   Delete
 3. ඒකනම් ඇත්ත චන්දන අයියේ..... ස්තූතියි මේ පැත්තට ආවට.....

  ReplyDelete

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...