මේ මම @ Facebook

ලී කෙලි වන්නම්

පදුරු බටලී සොයා ගන්නට
තැනක් නැති කොන්ක්‍රීට් වනේ
සොයා යකඩින් තැනූ බට ලී
ලී කෙලි නැටුමක් රගදෙතේ

සරුව පිත්තල ඇගේ ලා ගෙන
එලි මැදින් දිදුලන ලදේ
උඩැක්කි හොරනෑ හේවිසි අතහැර
වන්නම් සව්දම් නදදෙතේ

කරත්ත පැල් කවි රගහල අසබඩ
යකඩ කටෙන් අඩහැර ඇසේ
අදුරට සමවැද දෙපැයක හිරවී
ගැමි ගී රසයක කිමිදෙතේ

වෙල් ඉපනැල්ලක කමතක කුබුරක
යන්නට පිං නැති මංපෙතේ
රගහල පසුකර නියෝන් එලිමැද
දඩු මොනරෙක නැග ඉගිලෙතේ

ප්‍රදීප් ලක්ෂිත
2018 | 08 | 15

0 Comments:

Post a Comment

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...